Dobre dane. Pewne decyzje.

Lepsze Miasta.

Lopi to aplikacje do zbierania i analizowania danych pozyskanych od mieszkańców miast, które są dedykowane osobom podejmującym decyzje.

Dzięki Lopi osoby decyzyjne mogą podejmować lepsze decyzje,
które przekładają się bezpośrednio na wyższą jakość życia w miastach.

Pozyskanie od mieszkańców informacji o ich potrzebach oraz opinii na temat funkcjonowania miasta jest konieczne do sprawnego zarządzania.

Lopi daje możliwość dotarcia do bardzo dużej liczby mieszkańców i pozyskanie od nich cennej wiedzy lokalnej na temat miast. Powoduje również wzrost zaufania do władz w kontekście komunikacji z mieszańcami.

Dzięki dobrej jakości informacją łatwo jest podejmować właściwe decyzje.

LopiAsk oraz LopiTalk wspomagają podejmowanie decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do wizualizacji na mapach i wykresach danych pozyskanych od mieszkańców. Jeszcze nigdy dostęp do tego typu informacji nie był tak prosty i to wszytko bez angażowania specjalistycznych firm.

Mieszkańcy lubią dzielić się wiedzą na temat przestrzeni, która ich otacza wystarczy dać im możliwość.

Liczne przykłady wykorzystania Lopi w kontekście planowania przestrzennego, zarządzania zielenią, transporcie publicznym, zbieraniu informacji do budżetów obywatelskich czy też bezpieczeństwie na drogach pokazują, że tysiące ludzi chętnie dzielą się wiedzą i swoimi potrzebami.

Oszczędzaj pieniądze dzięki świadomomym decyzjom opartym na aktulanych informacjach.

Rozwój miast to ciągłe inwestycje, które mają wpływ na życie wielu pokoleń. Dlatego też muszą być przemyślane oraz skonsultowane z mieszkańcami, tak aby nie rodziły niepotrzebnych konfliktów oraz konieczności zmian.

57

Miast z 3 krajów

197000

Udzielonych wypowiedzi

317000

Mieszkańców skorzystało z Lopi

353000

Oznaczone miejsca na mapach
1

Users can discuss with each other

about the given topic - this also improves interaction
between stakeholder and other groups.
2

Geo-discussion can serve as discussion forum

where participants can create their own threads and comment on topics created by other users.
3

Discussion can be moderated

by an administrator and appointed moderators.
4

Respondents can also express their opinion

not only by commenting, but they can also “like” or “dislike,” and give ratings as well (1 to 5 stars).
Wymiana opinii z mieszkańcami jest naprawdę łatwa

Zobacz jak działa LopTalk.

Zapraszamy
1

Various types of questions:

multiple choice, single choice, number range, range on a slider, matrix of answers, and open questions.
2

Spatial-related questions:

an interactive map enables respondents to mark the exact location of objects and phenomena.
3

Results summary are generated automatically:

both on spatial and non-spatial data in the form of tables, charts, maps and heatmaps are available in the application.

Zobacz jak łatwo można zbadać potrzeby mieszkańców

LopiAsk najlepszy sposób na pozyskanie wiedzy na temat przestrzeni od mieszkańców.

Zapraszamy

Zobacz potrzeby mieszkańców

Mapy ciepła
Wykresy słupkowe